Employers Holdings Inc (EIG)

ROA

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk netto w tys. USD 48 400 119 300 119 800 157 100 141 300
Aktywa razem w tys. USD 3 716 700 3 783 200 3 922 600 4 004 100 3 919 200
ROA 1,30% 3,15% 3,05% 3,92% 3,61%

2022 obliczenia

ROA = Zysk netto ÷ Aktywa razem
= $48 400K ÷ $3 716 700K
= 1,30%


Analiza porównawcza

2022