Employers Holdings Inc (EIG)

Operacyjny ROA

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk operacyjny w tys. USD 55 800 151 100 147 700 193 800 169 500
Aktywa razem w tys. USD 3 716 700 3 783 200 3 922 600 4 004 100 3 919 200
Operacyjny ROA 1,50% 3,99% 3,77% 4,84% 4,32%

2022 obliczenia

Operacyjny ROA = Zysk operacyjny ÷ Aktywa razem
= $55 800K ÷ $3 716 700K
= 1,50%


Analiza porównawcza

2022