Employers Holdings Inc (EIG)

Marża zysku netto

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk netto w tys. USD 48 400 119 300 119 800 157 100 141 300
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 713 500 703 100 711 400 835 900 800 400
Marża zysku netto 6,78% 16,97% 16,84% 18,79% 17,65%

2022 obliczenia

Marża zysku netto = Zysk netto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $48 400K ÷ $713 500K
= 6,78%


Analiza porównawcza

2022