Employers Holdings Inc (EIG)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 0 0 0 0 0
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 2 587 800 2 750 500 2 772 500 2 794 800 2 745 700
Należności w tys. USD 771 100 742 400 749 700 838 600 876 200
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 2 675 700 2 466 500 2 595 300 2 745 400 2 808 200
Wskaźnik płynności szybkiej 1,26 1,42 1,36 1,32 1,29

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($0K + $2 587 800K + $771 100K) ÷ $2 675 700K
= 1,26


Analiza porównawcza

2022