Employers Holdings Inc (EIG)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 3 448 300 3 568 200 3 682 800 3 788 600 3 723 900
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 2 675 700 2 466 500 2 595 300 2 745 400 2 808 200
Wskaźnik płynności bieżącej 1,29 1,45 1,42 1,38 1,33

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $3 448 300K ÷ $2 675 700K
= 1,29


Analiza porównawcza

2022