Employers Holdings Inc (EIG)

Rotacja należności

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 713 500 703 100 711 400 835 900 800 400
Należności w tys. USD 771 100 742 400 749 700 838 600 876 200
Rotacja należności 0,93 0,95 0,95 1,00 0,91

2022 obliczenia

Rotacja należności = Przychody ze sprzedaży ÷ Receivables
= $713 500K ÷ $771 100K
= 0,93


Analiza porównawcza

2022