Employers Holdings Inc (EIG)

Rotacja kapitału pracującego

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 713 500 703 100 711 400 835 900 800 400
Working capital w tys. USD 772 600 1 101 700 1 087 500 1 043 200 915 700
Rotacja kapitału pracującego 0,92 0,64 0,65 0,80 0,87

2022 obliczenia

Rotacja kapitału pracującego = Przychody ze sprzedaży ÷ Working capital
= $713 500K ÷ $772 600K
= 0,92


Analiza porównawcza

2022