Employers Holdings Inc (EIG)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 713 500 703 100 711 400 835 900 800 400
Property, plant and equipment w tys. USD 12 000 14 700 19 100 21 900 18 200
Rotacja aktywów trwałych 59,46 47,83 37,25 38,17 43,98

2022 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $713 500K ÷ $12 000K
= 59,46


Analiza porównawcza

2022