Employers Holdings Inc (EIG)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 713 500 703 100 711 400 835 900 800 400
Aktywa razem w tys. USD 3 716 700 3 783 200 3 922 600 4 004 100 3 919 200
Rotacja aktywów razem 0,19 0,19 0,18 0,21 0,20

2022 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $713 500K ÷ $3 716 700K
= 0,19


Analiza porównawcza

2022