Eastgroup Properties, Inc. (EGP)

Wskaźnik zadłużenia do aktywów

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 1 861 740 2 903 560 1 310 900 1 182 600 1 105 790
Aktywa razem w tys. USD 4 035 840 6 430 670 2 720 800 2 546 080 2 131 700
Wskaźnik zadłużenia do aktywów 0,46 0,45 0,48 0,46 0,52

2022 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do aktywów = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Aktywa razem
= $1 861 740K ÷ $4 035 840K
= 0,46


Analiza porównawcza

2022