Eastgroup Properties, Inc. (EGP)

ROE

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk netto w tys. USD 186 182 157 557 108 363 121 662 88 506
Kapitał własny w tys. USD 1 953 000 1 570 070 1 269 640 1 200 560 903 059
ROE 9,53% 10,04% 8,53% 10,13% 9,80%

2022 obliczenia

ROE = Zysk netto ÷ Kapitał własny
= $186 182K ÷ $1 953 000K
= 9,53%


Analiza porównawcza

2022