Eastgroup Properties, Inc. (EGP)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 8 786 21 224 374 16
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 33 494 22 491 0 0 0
Należności w tys. USD 133 566 51 277 45 950 41 455 36 988
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 257 914 95 383 105 935 99 291 74 443
Wskaźnik płynności szybkiej 0,68 0,77 0,44 0,42 0,50

2021 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($8 786K + $33 494K + $133 566K) ÷ $257 914K
= 0,68


Analiza porównawcza

2021