Eastgroup Properties, Inc. (EGP)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 85 231 175 846 73 789 47 853 44 423
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 155 562 257 914 95 383 105 935 99 291
Wskaźnik płynności bieżącej 0,55 0,68 0,77 0,45 0,45

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $85 231K ÷ $155 562K
= 0,55


Analiza porównawcza

2022