Eastgroup Properties, Inc. (EGP)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 487 025 818 950 363 023 331 387 300 392
Property, plant and equipment w tys. USD 3 783 610 6 031 420 2 563 760 2 393 430 2 002 230
Rotacja aktywów trwałych 0,13 0,14 0,14 0,14 0,15

2022 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $487 025K ÷ $3 783 610K
= 0,13


Analiza porównawcza

2022