Eastgroup Properties, Inc. (EGP)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 818 950 363 023 331 387 300 392 274 150
Aktywa razem w tys. USD 6 430 670 2 720 800 2 546 080 2 131 700 1 953 220
Rotacja aktywów razem 0,13 0,13 0,13 0,14 0,14

2021 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $818 950K ÷ $6 430 670K
= 0,13


Analiza porównawcza

2021