8X8 Inc. (EGHT)

Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego

Obliczenia

2023
(31 mar 2023)
2022
(31 mar 2022)
2021
(31 mar 2021)
2020
(31 mar 2020)
2019
(31 mar 2019)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 428 814 447 452 308 435 291 537 216 035
Kapitał własny w tys. USD 99 906 182 366 160 504 190 731 249 390
Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego 4,29 2,45 1,92 1,53 0,87

2023 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Kapitał własny
= $428 814K ÷ $99 906K
= 4,29


Analiza porównawcza

2023