8X8 Inc. (EGHT)

Marża zysku netto

Obliczenia

2023
(31 mar 2023)
2022
(31 mar 2022)
2021
(31 mar 2021)
2020
(31 mar 2020)
2019
(31 mar 2019)
Zysk netto w tys. USD -73 143 -175 383 -165 585 -172 368 -88 739
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 743 938 638 130 532 344 446 237 352 586
Marża zysku netto -9,83% -27,48% -31,10% -38,63% -25,17%

2023 obliczenia

Marża zysku netto = Zysk netto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $-73 143K ÷ $743 938K
= -9,83%


Analiza porównawcza

2023