8X8 Inc. (EGHT)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2023
(31 mar 2023)
2022
(31 mar 2022)
2021
(31 mar 2021)
2020
(31 mar 2020)
2019
(31 mar 2019)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 273 124 275 622 276 533 277 162 397 391
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 229 887 191 527 121 378 123 425 74 705
Wskaźnik płynności bieżącej 1,19 1,44 2,28 2,25 5,32

2023 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $273 124K ÷ $229 887K
= 1,19


Analiza porównawcza

2023