Eagle Bancorp Inc (MD) (EGBN)

Zwrot z kapitału całkowitego

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
EBIT w tys. USD 212 657 237 674 176 145 196 791 204 208
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 0 0 0 0 0
Kapitał własny w tys. USD 1 228 320 1 350 780 1 240 890 1 190 680 1 108 940
Zwrot z kapitału całkowitego 17,31% 17,60% 14,20% 16,53% 18,41%

2022 obliczenia

Zwrot z kapitału całkowitego = EBIT ÷ (Długoterminowe zobowiązania finansowe + Kapitał własny)
= $212 657K ÷ ($0K + $1 228 320K)
= 17,31%


Analiza porównawcza

2022