Eagle Bancorp Inc (MD) (EGBN)

ROE

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk netto w tys. USD 140 930 176 691 132 217 142 943 152 276
Kapitał własny w tys. USD 1 228 320 1 350 780 1 240 890 1 190 680 1 108 940
ROE 11,47% 13,08% 10,66% 12,01% 13,73%

2022 obliczenia

ROE = Zysk netto ÷ Kapitał własny
= $140 930K ÷ $1 228 320K
= 11,47%


Analiza porównawcza

2022