Eagle Bancorp Inc (MD) (EGBN)

Operacyjny ROA

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk operacyjny w tys. USD 214 134 237 674 176 145 196 791 204 208
Aktywa razem w tys. USD 11 150 900 11 847 300 11 117 800 8 988 720 8 389 140
Operacyjny ROA 1,92% 2,01% 1,58% 2,19% 2,43%

2022 obliczenia

Operacyjny ROA = Zysk operacyjny ÷ Aktywa razem
= $214 134K ÷ $11 150 900K
= 1,92%


Analiza porównawcza

2022