Eagle Bancorp Inc (MD) (EGBN)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2023/Q2
(30 cze 2023)
2023/Q1
(31 mar 2023)
2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 0 0 0 0 0 0 0 0
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 2 768 820 2 826 800 2 997 970 2 892 130 3 324 730 3 664 780 4 371 960 4 336 880
Należności w tys. USD 0 0 0 0 0 0 0 0
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 9 668 780 9 691 420 9 798 930 9 375 270 9 552 810 9 838 620 10 379 500 10 072 500
Wskaźnik płynności szybkiej 0,29 0,29 0,31 0,31 0,35 0,37 0,42 0,43

2023/Q2 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($0K + $2 768 820K + $0K) ÷ $9 668 780K
= 0,29


Analiza porównawcza

2023/Q2