Eagle Bancorp Inc (MD) (EGBN)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 0 0 0 0 0
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 2 997 970 4 371 960 3 019 910 1 134 500 1 118 480
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 9 798 930 10 379 500 9 789 500 7 723 060 7 221 990
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,31 0,42 0,31 0,15 0,15

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($0K + $2 997 970K) ÷ $9 798 930K
= 0,31


Analiza porównawcza

2022