Eagle Bancorp Inc (MD) (EGBN)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 10 571 800 11 375 500 10 679 000 8 614 130 8 046 760
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 9 798 930 10 379 500 9 789 500 7 723 060 7 221 990
Wskaźnik płynności bieżącej 1,08 1,10 1,09 1,12 1,11

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $10 571 800K ÷ $9 798 930K
= 1,08


Analiza porównawcza

2022