Eagle Bancorp Inc (MD) (EGBN)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 448 267 404 881 435 682 455 329 415 872
Property, plant and equipment w tys. USD 13 475 14 557 13 553 14 622 16 851
Rotacja aktywów trwałych 33,27 27,81 32,15 31,14 24,68

2022 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $448 267K ÷ $13 475K
= 33,27


Analiza porównawcza

2022