Eagle Bancorp Inc (MD) (EGBN)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
Przychody ze sprzedaży (ttm) w tys. USD 448 267 410 612 391 228 395 874 404 881 412 644 426 870 431 192
Aktywa razem w tys. USD 11 150 900 10 713 000 10 941 700 11 227 200 11 847 300 11 585 300 10 960 700 11 127 900
Rotacja aktywów razem 0,04 0,04 0,04 0,04 0,03 0,04 0,04 0,04

2022/Q4 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży (ttm) ÷ Aktywa razem
= $448 267K ÷ $11 150 900K
= 0,04


Analiza porównawcza

2022/Q4