Encore Capital Group, Inc. (ECPG)

ROE

Obliczenia

2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
Zysk netto (ttm) w tys. USD 194 564 343 765 395 837 431 901 350 782 312 019 283 103 316 932
Kapitał własny w tys. USD 1 179 630 1 192 930 1 231 600 1 246 380 1 185 260 1 398 820 1 354 350 1 276 180
ROE 16,49% 28,82% 32,14% 34,65% 29,60% 22,31% 20,90% 24,83%

2022/Q4 obliczenia

ROE = Zysk netto (ttm) ÷ Kapitał własny
= $194 564K ÷ $1 179 630K
= 16,49%


Analiza porównawcza

2022/Q4