Encore Capital Group, Inc. (ECPG)

ROE

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk netto w tys. USD 194 564 350 782 211 848 167 869 115 886
Kapitał własny w tys. USD 1 179 630 1 185 260 1 217 610 1 022 190 818 009
ROE 16,49% 29,60% 17,40% 16,42% 14,17%

2022 obliczenia

ROE = Zysk netto ÷ Kapitał własny
= $194 564K ÷ $1 179 630K
= 16,49%


Analiza porównawcza

2022