Encore Capital Group, Inc. (ECPG)

ROA

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk netto w tys. USD 194 564 350 782 211 848 167 869 115 886
Aktywa razem w tys. USD 4 508 360 4 608 120 4 864 520 4 909 950 4 631 880
ROA 4,32% 7,61% 4,35% 3,42% 2,50%

2022 obliczenia

ROA = Zysk netto ÷ Aktywa razem
= $194 564K ÷ $4 508 360K
= 4,32%


Analiza porównawcza

2022