Encore Capital Group, Inc. (ECPG)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2023/Q3
(30 wrz 2023)
2023/Q2
(30 cze 2023)
2023/Q1
(31 mar 2023)
2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 0 0 0 0 0 0 0 0
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 3 378 520 3 397 730 3 278 890 3 155 440 3 037 410 3 078 880 3 179 290 3 092 500
Należności w tys. USD 10 239 13 253 16 126 16 094 18 530 16 212 22 547 22 610
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 190 646 203 050 179 971 198 217 197 471 201 168 229 839 229 586
Wskaźnik płynności szybkiej 17,78 16,80 18,31 16,00 15,48 15,39 13,93 13,57

2023/Q3 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($0K + $3 378 520K + $10 239K) ÷ $190 646K
= 17,78


Analiza porównawcza

2023/Q3