Encore Capital Group, Inc. (ECPG)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 0 0 0 0 0
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 3 092 500 3 318 640 3 306 260 3 164 900 2 980 170
Należności w tys. USD 22 610 38 777 45 013 75 398 44 606
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 229 586 215 920 223 911 287 945 284 774
Wskaźnik płynności szybkiej 13,57 15,55 14,97 11,25 10,62

2021 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($0K + $3 092 500K + $22 610K) ÷ $229 586K
= 13,57


Analiza porównawcza

2021