Encore Capital Group, Inc. (ECPG)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 0 0 0 0 0 0 0 0
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 3 155 440 3 037 410 3 078 880 3 179 290 3 092 500 3 123 640 3 180 120 3 269 480
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 198 217 197 471 201 168 229 839 229 586 214 486 190 707 189 529
Wskaźnik płynności gotówkowej 15,92 15,38 15,31 13,83 13,47 14,56 16,68 17,25

2022/Q4 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($0K + $3 155 440K) ÷ $198 217K
= 15,92


Analiza porównawcza

2022/Q4