Encore Capital Group, Inc. (ECPG)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 0 0 0 0 0
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 3 155 440 3 092 500 3 318 640 3 306 260 3 164 900
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 198 217 229 586 215 920 223 911 287 945
Wskaźnik płynności gotówkowej 15,92 13,47 15,37 14,77 10,99

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($0K + $3 155 440K) ÷ $198 217K
= 15,92


Analiza porównawcza

2022