Encore Capital Group, Inc. (ECPG)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 3 315 450 3 202 980 3 249 390 3 362 060 3 304 750 3 311 710 3 406 960 3 496 830
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 198 217 197 471 201 168 229 839 229 586 214 486 190 707 189 529
Wskaźnik płynności bieżącej 16,73 16,22 16,15 14,63 14,39 15,44 17,86 18,45

2022/Q4 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $3 315 450K ÷ $198 217K
= 16,73


Analiza porównawcza

2022/Q4