Encore Capital Group, Inc. (ECPG)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 3 315 450 3 304 750 3 546 600 3 543 600 3 397 720
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 198 217 229 586 215 920 223 911 287 945
Wskaźnik płynności bieżącej 16,73 14,39 16,43 15,83 11,80

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $3 315 450K ÷ $198 217K
= 16,73


Analiza porównawcza

2022