Encore Capital Group, Inc. (ECPG)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 3 304 750 3 546 600 3 543 600 3 397 720 3 236 910
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 229 586 215 920 223 911 287 945 284 774
Wskaźnik płynności bieżącej 14,39 16,43 15,83 11,80 11,37

2021 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $3 304 750K ÷ $229 586K
= 14,39


Analiza porównawcza

2021