Encore Capital Group, Inc. (ECPG)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 1 398 350 1 614 500 1 501 400 1 397 680 1 362 030
Property, plant and equipment w tys. USD 113 900 119 857 127 297 120 051 115 518
Rotacja aktywów trwałych 12,28 13,47 11,79 11,64 11,79

2022 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $1 398 350K ÷ $113 900K
= 12,28


Analiza porównawcza

2022