Encore Capital Group, Inc. (ECPG)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 1 398 350 1 614 500 1 501 400 1 397 680 1 362 030
Aktywa razem w tys. USD 4 508 360 4 608 120 4 864 520 4 909 950 4 631 880
Rotacja aktywów razem 0,31 0,35 0,31 0,28 0,29

2022 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $1 398 350K ÷ $4 508 360K
= 0,31


Analiza porównawcza

2022