Encore Capital Group, Inc. (ECPG)

Wskaźniki aktywności

Krótkoterminowe

Wskaźniki rotacji

2023/Q3
(30 wrz 2023)
2023/Q2
(30 cze 2023)
2023/Q1
(31 mar 2023)
2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
Rotacja zapasów
Rotacja należności 115,18 88,84 75,11 86,89 82,12 100,33 75,28 71,41
Rotacja zobowiązań
Rotacja kapitału pracującego 0,35 0,35 0,37 0,45 0,51 0,53 0,54 0,53

Średnia liczba dni

2023/Q3
(30 wrz 2023)
2023/Q2
(30 cze 2023)
2023/Q1
(31 mar 2023)
2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
Cykl zapasów dni
Cykl należności dni 3,17 4,11 4,86 4,20 4,44 3,64 4,85 5,11
Cykl zobowiązań dni

Długoterminowe

2023/Q3
(30 wrz 2023)
2023/Q2
(30 cze 2023)
2023/Q1
(31 mar 2023)
2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
Rotacja aktywów trwałych 11,54 10,98 10,99 12,28 14,62 14,84 14,67 13,47
Rotacja aktywów razem 0,25 0,24 0,26 0,31 0,35 0,36 0,37 0,35