Emergent Biosolutions Inc (EBS)

Wskaźnik zadłużenia do kapitału całkowitego

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 448 500 809 400 841 000 798 400 784 500
Kapitał własny w tys. USD 1 383 000 1 619 000 1 447 000 1 088 500 1 010 900
Wskaźnik zadłużenia do kapitału całkowitego 0,24 0,33 0,37 0,42 0,44

2022 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do kapitału całkowitego = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ (Długoterminowe zobowiązania finansowe + Kapitał własny)
= $448 500K ÷ ($448 500K + $1 383 000K)
= 0,24


Analiza porównawcza

2022