Emergent Biosolutions Inc (EBS)

Wskaźnik zadłużenia do aktywów

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 448 500 809 400 841 000 798 400 784 500
Aktywa razem w tys. USD 3 166 600 2 959 000 2 883 200 2 327 300 2 229 400
Wskaźnik zadłużenia do aktywów 0,14 0,27 0,29 0,34 0,35

2022 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do aktywów = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Aktywa razem
= $448 500K ÷ $3 166 600K
= 0,14


Analiza porównawcza

2022