Emergent Biosolutions Inc (EBS)

Wskaźnik dźwigni finansowej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Aktywa razem w tys. USD 3 166 600 2 959 000 2 883 200 2 327 300 2 229 400
Kapitał własny w tys. USD 1 383 000 1 619 000 1 447 000 1 088 500 1 010 900
Wskaźnik dźwigni finansowej 2,29 1,83 1,99 2,14 2,21

2022 obliczenia

Wskaźnik dźwigni finansowej = Aktywa razem ÷ Kapitał własny
= $3 166 600K ÷ $1 383 000K
= 2,29


Analiza porównawcza

2022