Emergent Biosolutions Inc (EBS)

ROE

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk netto w tys. USD -223 800 230 900 305 100 54 500 62 700
Kapitał własny w tys. USD 1 383 000 1 619 000 1 447 000 1 088 500 1 010 900
ROE -16,18% 14,26% 21,09% 5,01% 6,20%

2022 obliczenia

ROE = Zysk netto ÷ Kapitał własny
= $-223 800K ÷ $1 383 000K
= -16,18%


Analiza porównawcza

2022