Emergent Biosolutions Inc (EBS)

ROA

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk netto w tys. USD -223 800 230 900 305 100 54 500 62 700
Aktywa razem w tys. USD 3 166 600 2 959 000 2 883 200 2 327 300 2 229 400
ROA -7,07% 7,80% 10,58% 2,34% 2,81%

2022 obliczenia

ROA = Zysk netto ÷ Aktywa razem
= $-223 800K ÷ $3 166 600K
= -7,07%


Analiza porównawcza

2022