Emergent Biosolutions Inc (EBS)

Operacyjny ROA

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk operacyjny w tys. USD -166 000 394 300 433 800 114 100 89 800
Aktywa razem w tys. USD 3 166 600 2 959 000 2 883 200 2 327 300 2 229 400
Operacyjny ROA -5,24% 13,33% 15,05% 4,90% 4,03%

2022 obliczenia

Operacyjny ROA = Zysk operacyjny ÷ Aktywa razem
= $-166 000K ÷ $3 166 600K
= -5,24%


Analiza porównawcza

2022