Emergent Biosolutions Inc (EBS)

Marża zysku netto

Obliczenia

2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
Zysk netto (ttm) w tys. USD -223 800 53 500 96 500 157 500 230 900 227 000 299 200 387 300
Przychody ze sprzedaży (ttm) w tys. USD 1 120 900 1 513 400 1 602 400 1 757 200 1 792 700 1 652 500 1 708 700 1 705 900
Marża zysku netto -19,97% 3,54% 6,02% 8,96% 12,88% 13,74% 17,51% 22,70%

2022/Q4 obliczenia

Marża zysku netto = Zysk netto (ttm) ÷ Przychody ze sprzedaży (ttm)
= $-223 800K ÷ $1 120 900K
= -19,97%


Analiza porównawcza

2022/Q4