Emergent Biosolutions Inc (EBS)

Marża zysku brutto

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk brutto w tys. USD 314 400 407 200 77 400 81 500 118 633
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 1 792 700 1 555 400 1 106 000 782 400 560 873
Marża zysku brutto 17,54% 26,18% 7,00% 10,42% 21,15%

2021 obliczenia

Marża zysku brutto = Zysk brutto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $314 400K ÷ $1 792 700K
= 17,54%


Analiza porównawcza

2021