Emergent Biosolutions Inc (EBS)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 642 600 240 900 358 100 435 800 576 100 403 800 447 500 547 800
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 57 900 139 900 125 400 81 800 70 300 88 300 66 100 42 200
Należności w tys. USD 158 400 191 300 175 000 181 800 274 700 254 600 261 900 184 400
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 1 229 900 268 400 276 700 249 200 373 800 365 400 377 800 370 200
Wskaźnik płynności szybkiej 0,70 2,13 2,38 2,81 2,46 2,04 2,05 2,09

2022/Q4 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($642 600K + $57 900K + $158 400K) ÷ $1 229 900K
= 0,70


Analiza porównawcza

2022/Q4