Emergent Biosolutions Inc (EBS)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 642 600 576 100 621 300 167 800 112 200
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 57 900 70 300 36 500 20 400 31 500
Należności w tys. USD 158 400 274 700 230 900 275 300 271 100
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 1 229 900 373 800 384 500 216 300 200 400
Wskaźnik płynności szybkiej 0,70 2,46 2,31 2,14 2,07

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($642 600K + $57 900K + $158 400K) ÷ $1 229 900K
= 0,70


Analiza porównawcza

2022