Emergent Biosolutions Inc (EBS)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 642 600 576 100 621 300 167 800 112 200
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 57 900 70 300 36 500 20 400 31 500
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 1 229 900 373 800 384 500 216 300 200 400
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,57 1,73 1,71 0,87 0,72

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($642 600K + $57 900K) ÷ $1 229 900K
= 0,57


Analiza porównawcza

2022