Emergent Biosolutions Inc (EBS)

Rotacja zobowiązań

Obliczenia

2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów (ttm) w tys. USD 693 700 687 200 756 100 814 100 757 500 712 900 644 400 546 400
Zobowiązania handlowe w tys. USD 103 500 103 800 106 200 107 300 128 900 135 200 151 800 142 200
Rotacja zobowiązań 6,70 6,62 7,12 7,59 5,88 5,27 4,25 3,84

2022/Q4 obliczenia

Rotacja zobowiązań = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów (ttm) ÷ Zobowiązania handlowe
= $693 700K ÷ $103 500K
= 6,70


Analiza porównawcza

2022/Q4